εθελοντική συμμετοχή δύο μελών του συλλόγου για τη μελέτη του Ι.Ν.Τριών Ιεραρχών