επιδοτ. σεμινάριο για επιχ/ματίες Επιμελητήριο Κυκλάδων