εξέταση ένστασης από Δ.Σ. για τις χρήσεις Πολεοδ.Μελέτης Ερμούπολης